Fiolundervisning

Ellinor Fritz erbjuder privat- och grupplektioner på fiol samt folkmusikensemble. Hon är utbildad violinist och leg. musiklärare samt fiolpedagog med erfarenhet av att undervisa alla åldrar och i olika verksamheter och skolformer; från grundskola, kulturskola och studieförbund till privatundervisning, masterclass vid folkmusikfestivaler och gästundervisning hos spelmanslag. För närvarande bedriver Ellinor en egen utbildningsverksamhet i Enskede i södra Stockholm med betoning på enskild undervisning.

Egen lokal i södra Stockholm

För dig som vill ta privatlektioner kan du välja mellan Suzuki-inspirerad, traditionell eller folkmusikalisk metodik. Alla åldrar och nivåer är välkomna!

För närvarande undervisar Ellinor elever i åldrarna 5-75 år. Somliga har spelat länge medan andra tar sina första toner på fiolen hos Ellinor. Med eleven i fokus anpassas lektionerna efter elevens behov och förutsättningar för lärande. Ellinor kan utöver repertoarspel i olika genrer erbjuda såväl instrumentteknik som allmänmusikaliska förmågor, exempelvis musikteori, notläsning, scenisk förberedelse och att musicera som solist och i grupp.

Undervisningen bedrivs vanligtvis på måndagar och tisdagar i Ellinors studio i Enskededalen, T-banestation Sandsborg.

Adress: Skolvägen 10, 121 32 Enskededalen.

Ellinors undervisning utgår från ledorden:
Tillgänglighet, Trygghet & Kontinuitet 

Det ska vara lätt att få tillgång till en kvalitativ elevcentrerad undervisning och därför betyder orden tillgänglighet, trygghet och kontinuitet mycket för Ellinor när hon bedriver sin egen verksamhet.

  • Varje vecka finns Ellinor på plats på måndagar och tisdagar och ger såväl fysisk som digital undervisning.
  • Som elev kan du vara trygg i att få regelbunden undervisning på en fast tid varje vecka,  eller mer sällan om du önskar det. -Som elev får du alltid med dig noter eller inspelningar på aktuell repertoar.
  • Ellinor följer reglerna för GDPR  och i tider av covid-19 noga FHM:s rekommendationer.
  • Undervisningen är både lärar- och elevcentrerad och utgår från den nivå där eleven befinner sig.
  • Genom skriftlig dokumentation efter varje lektionstillfälle planerar Ellinor sedan inför nästkommande lektioner.

Priser:

Barn/skolungdom:

  •  30 min lektion: 330 kr. Ramtid för packa upp/stämma, packa ned och gå igenom hemuppgift ingår utöver lektionstiden. Ellinor tillhandahåller låtmaterial och noter/inspelningar om inga andra önskemål anges.

Vuxna:

  • 45 minuters lektion: 450 kr.
  • 60 minuters lektion: 500 kr.

Ellinor tillhandahåller låtmaterial och noter/inspelningar om inga andra önskemål anges.

För frågor om undervisningen, tidsbokning eller övrig info, kontakta Ellinor via mejl: ellinor.fritz@gmail.com eller 070-675 32 67.