Musik

Ellinor & Leonor: Polska i G-moll efter Jon Åman, Jälkarbyn.

Videon är inspelad i samband med skivinspelningen av albumet Årsringar, 2019, utgivet på Kakafon Records.

 

Två solopolskor efter Lars. G. Hedin, Säter. Från samlings-CD:n Avtryck, Dalakollektivet Records 2013.

Hillen- Skriva dig tillbaka. Från albumet Förvillskelse, Soulmine Productions, 2016

 Film: Curtain for Hirakata, 2016. Musik av Hans Appelqvist. Musiker: Pontus Estling & Ellinor Fritz

Album: Ellinor & Leonor – Mormors trädgård, 2014

Live på Nisswastämman 2014

Kom, med Johan Syrén, Debka Studios 2015

Min polare Per, med Johan Syrén, Debka Studios 2015