Lüxing spelar på Internationella spelmansstämman 2015 30/5!

Lüxing ger sin första spelning på tre år genom att ge konsert vid Internationella spelmansstämman på Konstepidemin i Göteborg!
Kl 18.00 spelar vi, Xiaogang Zeng, Daniel Henriksson, Johan Hjalmarsson och jag i Blå Huset.

Varmt välkomna!

Läs mer på om stämmans program på Konstepidemins hemsida:

Internationella Spelmansstämman 2015

11351490_1016698168340579_8746730075681189253_n